اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حملات تروریستی در کابل و ننگرهار

ارگ، کابل: طالبان به سلسلۀ جنایات شان صبح امروز در دو حمله تروریستی جداگانه نخست بالای موتر حامل کارمندان وزارت معادن و پترولیم و دوم در مربوطات ناحیه نهم شهر کابل و انفجار ماین تعبیه شده از سوی آنان در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار،  شماری از هموطنان ما را به شمول زنان، کودکان و کارمندان ریاست تنظیف شاروالی، شهید و زخمی کردند.

رئیس جمهور غنی، ضمن محکوم نمودن این حملات وحشیانه، گفت: طالبان از یک سو گفتگو می کنند و از جانب دیگر چنین فجایع و جنایت بشری را تکرار می نمایند، اما باید بدانند که نه در مذاکرات صلح امتیاز به دست آورده می توانند و نه هم از انزجار و نفرت مردم رهایی می یابند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیق اش را با خانواده های شهدا ابراز نموده، برای مجروحین از درگاه ایزد متعال صحتمندی کامل تمنا دارد.