اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به سونامی و زلزله اخیر در اندونیزیا

ارگ، کابل: محمد اشرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آگاهی از خبر وقوع سونامی و زلزله در اندونیزیا که در اثر آن شماری از مردم آن کشور، جان های شان را از دست دادند و خسارات مالی را نیز به بار آورد، ابراز تأثر نمود.

رئیس جمهور غنی، به نمایندگی از حکومت و مردم افغانستان مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به حکومت و مردم اندونیزیا ابراز کرده، گفت که ما خود را در درد و غم مردم جمهوری اندونیزیا، شریک می دانیم.