درباره کمیسیون عالی امور مهاجرت

کمیسیون عالی امور مهاجرت

بنابر پیشنهاد وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، تقاضای ایجاد کمیسیون عالی( بورد عالی ملی) امور مهاجرت، در جلسه مورخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۹۴ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

هدف از ایجاد کمیسیون عالی امور مهاجرت، سیاست‌گذاری و هماهنگی‌های کلان ملی در راستای ایجاد زمینه عودت داوطلبانه، تدریجی و باعزت و ادغام مجدد و پایدار پناهنده‌گان، مهاجرین و بیجاشدگان، متناسب با ظرفیت‌های موجود در داخل کشور، مدیریت امور مهاجرت، ارائه خدمات حقوقی و اجتماعی به مهاجرین و عودت‌کننده‌گان و جلب همکاری‌های ملی و بین‌المللی، به‌ویژه کشورهای میزبان می‌باشد. 

اهداف کمیسیون عالی امور مهاجرت:

  • ایجاد دیدگاه و اراده ملی و بین‌المللی برای مدیریت سالم و مؤثر امور مهاجرین و بیجاشدگان
  • تصویب پالیسی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت در رابطه به امور مهاجرین و بیجاشده‌گان
  • اتخاذ تصمیم در رابطه به تفاهم‌نامه‌های دو یا چندجانبه با دول خارجی در امور پناهنده‌گان و عودت کنندگان؛
  • تصویب پالیسی و پلان همه‌جانبه برای عودت و استقرار پایدار عودت‌کنندگان و فراهم‌نمودن زمینه اشتغال آنان؛
  • اتخاذ تصمیم در رابطه به مشکلات اساسی عودت‌کنندگان
  • فراهم‌نمودن زمینۀ تطبیق استراتیژی راه‌های ‌حل؛
  • ایجاد صندوق حمایت مالی از پروسه عودت مهاجرین
  • اتخاذ تصمیم در رابطه به تهیۀ پالیسی ترغیب و تشویق متخصصین افغان به عودت، باهدف تأمین نیازمندی کشور به متخصصین در عرصه‌های مختلف؛
  • تعقیب و پیگیری فعالیت‌های وزارت‌ها و ادارات عضو کمیسیون عالی امور مهاجرت در هر جلسه.