کابینه، چندین مقرره به‌شمول مقررۀ شرایط کار را تصویب کرد

کابینه، چندین مقرره به‌شمول مقررۀ شرایط کار را تصویب کرد

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.

دراین جلسه سیدمحمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، طرح مقرره‌های جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار، حل اختلافات ناشی از کار، شورای عالی کار، توزیع البسۀ کار و وسایل تحفظی کار، شرایط کار کارکنان روزمزد، اضافه‌رخصتی مریضی با مزد و مراقبت (تفتیش) و رهنمایی کار را به گونۀ جداگانه ارائه نمود.

کابینه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرح‌های متذکره را با یک سلسله تصحیحات مورد تصویب قرارداد و وزارت‌های عدلیه و کار را موظف‌نمود تا طرح‌های فوق‌الذکر را با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه و اتاق صنایع افغانستان، تصحیح و نهایی سازند. هم‌چنان مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان غیر دولتی به داخل (۳) فصل و (۱۸) ماده نیز در پرنسیپ مورد تائید قرار گرفت.

کابینه، وزارت‌های عدلیه و کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین را موظف‌نمود تا طرح متذکره را با سکتور خصوصی، بالاخص کارمندان رسانه‌ها مورد بازنگری قرارداده و درصورت نیاز به جلسه کابینه ارایه نمایند.

در اخیر، صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه قطعنامۀ سازمان ملل متحد مبنی بر بزرگداشت و یادبود از قربانیان تروریزم را به جلسه مطرح نموده، افزود: افغانستان طرح قطعنامۀ را تحت عنوان «روز بین‌المللی یادبود و بزرگ‌داشت از قربانیان تروریزم» در نشست ۲۰۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نمود که مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت که براساس این قطعنامه، تاریخ ۲۱ اگست (۳۰ اسد) را به‌عنوان روز جهانی یادبود و گرامی‌داشت از قربانیان تروریزم تعیین و سازمان ملل متحد طی این قطعنامه از کشورهای عضو، نهادهای وابسته به‌ این سازمان و سایر سازمان‌های بین‌المللی می‌طلبد تا از این روز به گونه‌ای شایسته، بزرگداشت به عمل‌آید.

همچنان وی جهت تطبیق مواد این قطعنامه، پیشنهادهای چون، درج تاریخ ۲۱ آگست (۳۰ اسد) در تقویم رسمی افغانستان به‌عنوان روز بین‌المللی یادبود و گرامی‌داشت از قربانیان تروریزم، ایجاد کمیسیون آماد‌گی و دعوت نمایندگان کشورهای مقیم کابل، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی و منطقه­ای، جامعۀ مدنی، علما و روحانیون، شورای عالی صلح  و سایر نهادها در محفلی به منظور گرامی‌داشت از این روز و اصدار فرمان به‌منظور ایجاد صندوق وجهی و یا مرکز رسیدگی برای حمایت از قربانیان تروریزم، را به جلسه ارائه نموده که مورد تصویب کابینه قرار گرفت.