کمیسیون عالی توسعه شهری

ماستر پلان ولایت خوست تصویب شد

تاریخ نشر: ۲۲ - میزان - ۱۳۹۷

چارچوب طراحی شهر کابل، تصویب گردید

تاریخ نشر: ۲۱ - اسد - ۱۳۹۷