صفحه اصلی / کابینه

کابینه طرح قانون آب را در پرنسیب مورد تایید قرار داد

تاریخ نشر: ۲۰ - حمل - ۱۳۹۸

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ برگزار گردید. در این جلسه رئیس جمهور غنی، تشریف آوری سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی را به جلسات...

جلسۀ کابینه، طرح مقررۀ معاش و امتیازات اعضای کادری علمی مؤسسات تحصیلات...

تاریخ نشر: ۲۹ - حوت - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‌جمهور غنی فرارسیدن نوروز و آغاز سال ۱۳۹۸ هجری شمسی را به اعضای کابینه و کافۀ ملت افغانستان...

جلسۀ کابینه، ۲۷ حوت را بنام روز ملی خبرنگار مورد تائید قرار...

تاریخ نشر: ۱۴ - حوت - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری دایر گردید.  ابتدا، رئیس‌جمهور غنی از گزینش و حلف کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی یادآوری نموده، جهت اتخاذ...

جلسۀ کابینه، پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات ملکی را تصویب...

تاریخ نشر: ۰۴ - حوت - ۱۳۹۷

  جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون امور ذاتی سربازان را به جلسه ارایه کرد و جلسه...

رئیس‌جمهور غنی جهت برگزاری مراسم تشیع جنازه، به خاکسپاری و فاتحۀ مرحوم...

تاریخ نشر: ۲۳ - دلو - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه به ارتباط تصمیم‌گیری روی تعدیلات در قانون انتخابات، قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت. ابتدا، رئیس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله...

جلسه کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایرشد

تاریخ نشر: ۰۶ - جدی - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‌جمهور تأثرات عمیق خویش را در رابطه به وقوع حمله تروریستی اخیر بالای ادارۀ حمایت از افراد دارای معلولیت...

وزارت مالیه در جلسۀ کابینه: ۹۱ درصد بودجۀ انکشافی به مصرف رسیده...

تاریخ نشر: ۲۷ - قوس - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندای جلسه، داکتر همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و معین پالیسی آن وزارت،...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس ‌جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۱۴ - قوس - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس‌جمهور غنی برگزاری موفقانه کنفرانس ژنیو را به اعضای کابینه و کافه‌ی ملت افغانستان تبریک گفته، تدویر...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۰۱ - قوس - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور حادثۀ تروریستی اخیر را که در هوتل اورانوس شهر کابل بوقوع پیوست و در...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۱۶ - عقرب - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور در رابطه به آتش سوزی زیانبار که شام روز پنجشنبه در مارکیت های واقع جاده نادر...