صفحه اصلی / کابینه

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۱ - میزان - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح قانون تابعیت را به جلسه مطرح کرد و کابینه...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

تاریخ نشر: ۳۱ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح مقرره تعلیمات غیر حضوری را که قبلاً در کمیته قوانین مطرح و بعد از یک سلسله تصحیحات به داخل...

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، طرح شماری از قوانین...

تاریخ نشر: ۱۴ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون معادن را به جلسه مطرح نموده، افزود که طرح قانون معادن به‌داخل (۱۵) فصل...

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۲ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت. طبق اجندا، وزیر عدلیه قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه را به جلسه مطرح نموده،...

کابینه، طرح مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی را تصویب کرد

تاریخ نشر: ۰۳ - اسد - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدأ، رئیس‌جمهور کشور در مورد نتایج کنفرانس بروکسل صحبت نمود و از همکاری‌های جامعۀ جهانی با افغانستان...

کابینه، تغییرات بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی ۱۳۹۷ را در...

تاریخ نشر: ۰۶ - سرطان - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. در آغاز جلسه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر قدردانی از کارکردهای اکلیل حکیمی وزیر...

کابینه طرح مقررۀ پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی...

تاریخ نشر: ۲۳ - جوزا - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.  ابتدا کابینه، حمله بزدلانه انتحاری در مقابل وزارت احیاء و انکشاف دهات را به...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۰۲ - جوزا - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‎جمهور غنی ضمن محکوم‌نمودن حملات تروریستی اخیر در ولایات ننگرهار و کندهار، بر روح شهدا...

کابینه، چندین مقرره به‌شمول مقررۀ شرایط کار را تصویب کرد

تاریخ نشر: ۰۹ - ثور - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. دراین جلسه سیدمحمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، طرح مقرره‌های جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار، حل...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۹ - حمل - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس...