صفحه اصلی / کابینه

نشت کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۱ اسد سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۲۱ - اسد - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، کابینه جمهوری...

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، جلسه فوق العادهء کابینه دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۶ - اسد - ۱۳۹۴

جلسه فوق العادهء کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، وضعیت عمومی امنیتی کشور از جمله رسیده گی به موقع به آسیب دیده گان حملات تروریستی بخصوص حمله تروریستی شب گذشته را مورد...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۶ اسد سال...

تاریخ نشر: ۱۶ - اسد - ۱۳۹۴

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  در مورد بررسی حادثه انفجار در منطقه سیاه سنگ شاه شهید...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۳ اسد سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۰۳ - اسد - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۷ سرطان سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۷ - سرطان - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، مشاور امنیت...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۰ سرطان سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۰ - سرطان - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. در ابتدا، رئیس...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۳ سرطان سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۰۳ - سرطان - ۱۳۹۴

متعاقباً، وزیر مالیه در رابطه به طرح پالیسی بودجه سازی ولایتی که به منظور تمرکز زدائی امور مالی دولت در جهت پلانگذاری، بودجه سازی، اجرای بودجه و نظارت امور مالی از چارچوب محدود مرکزی به...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۷ جوزا سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۲۷ - جوزا - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، جلالتمآب داکتر...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲ جوزا سال...

تاریخ نشر: ۰۲ - جوزا - ۱۳۹۴

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا،...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۳۰ ثور سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۳۰ - ثور - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، کابینه جمهوری...