صفحه اصلی / کابینه

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۳ ثور سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۲۳ - ثور - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، جلالتمآب رئیس...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۶ ثور سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۶ - ثور - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز چهارشنبه مورخ ۱۶ ثور سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۰ ثور سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۰ - ثور - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدا، جلالتمآب رئیس...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲ ثور سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۰۲ - ثور - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز چهارشنبه مورخ ۲ ثور سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۶ حمل سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۲۶ - حمل - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز چهارشنبه مورخ ۲۶ حمل سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۰حمل سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۲۰ - حمل - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز پنجشنبه  مورخ ۲۰ حمل سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴ حمل سال ۱۳۹۴

تاریخ نشر: ۱۴ - حمل - ۱۳۹۴

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر روز جمعه مورخ ۱۴ حمل سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲ حوت سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز سه شنبه مورخ ۱۲ حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۲ حوت سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز سه شنبه مورخ ۱۲ حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر...

گزارش جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۸ حوت سال...

تاریخ نشر: ۰۸ - حوت - ۱۳۹۳

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اتخاذ تصامیم در مورد حالت اضطرار ناشی از بارندگی و سیلاب های اخیر در ولایات کشور با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید تحت ریاست...