صفحه اصلی / کابینه

جلسه فوق العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی...

تاریخ نشر: ۰۸ - حوت - ۱۳۹۳

جلسه فوق العاده کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به اتخاذ تصامیم در مورد حالت اضطرار ناشی از بارندگی و سیلاب های اخیر در ولایات کشور تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۵ حوت سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۰۵ - حوت - ۱۳۹۳

جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز سه شنبه مورخ ۵ حوت سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۶دلو سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۱۶ - دلو - ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز پنجشنبه مورخ ۱۶ دلو سالروان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید....

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱۴عقرب سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۱۴ - عقرب - ۱۳۹۳

جلسه کابینه  حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی  رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، محترم رئیس...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۱ عقرب سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۰۱ - عقرب - ۱۳۹۳

جلسه کابینه  حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا، وزیر مالیه...

گزارش جلسه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورخ ۲۲ میزان سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۲۲ - میزان - ۱۳۹۳

جلسه کابینه حکومت وحدت ملی، با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید، تحت ریاست جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنی رئیس  جمهوری اسلامی افغانستان، با حضور داشت جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیوی حکومت وحدت ملی...

گزارش مصوبات شورای وزیران مورخ ۱۰ میزان سال ۱۳۹۳

تاریخ نشر: ۱۰ - میزان - ۱۳۹۳

نخستین جلسه  کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در دور سوم ریاست جمهوری، تحت ریاست جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با تلاوت آیات متبرکه کلام الله مجید و آروزی سعادت برای مردم کشور، عصر...