صفحه اصلی / کابینه

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس ‌جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۱۴ - قوس - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس‌جمهور غنی برگزاری موفقانه کنفرانس ژنیو را به اعضای کابینه و کافه‌ی ملت افغانستان تبریک گفته، تدویر...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۰۱ - قوس - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور حادثۀ تروریستی اخیر را که در هوتل اورانوس شهر کابل بوقوع پیوست و در...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۱۶ - عقرب - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور در رابطه به آتش سوزی زیانبار که شام روز پنجشنبه در مارکیت های واقع جاده نادر...

کابینه، مسودۀ بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۸ را در پرنسیب مورد تائید...

تاریخ نشر: ۰۲ - عقرب - ۱۳۹۷

  جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز درقصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‌جمهور به‌روح شهید سترپاسوال عبدالرازق قوماندان پیشین امنیۀ ولایت کندهار، شهید دگرجنرال عبدالمومن حسین‌خیل رئیس پیشین امنیت ملی آن ولایت، شهید...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۱ - میزان - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا، معین مسلکی وزارت عدلیه طرح قانون تابعیت را به جلسه مطرح کرد و کابینه...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، تدویر یافت

تاریخ نشر: ۳۱ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا؛ وزیر عدلیه طرح مقرره تعلیمات غیر حضوری را که قبلاً در کمیته قوانین مطرح و بعد از یک سلسله تصحیحات به داخل...

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، طرح شماری از قوانین...

تاریخ نشر: ۱۴ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح قانون معادن را به جلسه مطرح نموده، افزود که طرح قانون معادن به‌داخل (۱۵) فصل...

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۲ - سنبله - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز در قصر چهارچنار ارگ تدویر یافت. طبق اجندا، وزیر عدلیه قانون تشکیل و صلاحیت قوۀ قضائیه را به جلسه مطرح نموده،...

کابینه، طرح مسودۀ پالیسی حکومت‌داری محلی را تصویب کرد

تاریخ نشر: ۰۳ - اسد - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. ابتدأ، رئیس‌جمهور کشور در مورد نتایج کنفرانس بروکسل صحبت نمود و از همکاری‌های جامعۀ جهانی با افغانستان...

کابینه، تغییرات بودجۀ ملی در بررسی وسط سال مالی ۱۳۹۷ را در...

تاریخ نشر: ۰۶ - سرطان - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. در آغاز جلسه، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بخاطر قدردانی از کارکردهای اکلیل حکیمی وزیر...