صفحه اصلی / کابینه

کابینه طرح مقررۀ پوهنتون ها و موسسات (انستیتوت) های تحصیلات عالی خصوصی...

تاریخ نشر: ۲۳ - جوزا - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید.  ابتدا کابینه، حمله بزدلانه انتحاری در مقابل وزارت احیاء و انکشاف دهات را به...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی تدویر یافت

تاریخ نشر: ۰۲ - جوزا - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‎جمهور غنی ضمن محکوم‌نمودن حملات تروریستی اخیر در ولایات ننگرهار و کندهار، بر روح شهدا...

کابینه، چندین مقرره به‌شمول مقررۀ شرایط کار را تصویب کرد

تاریخ نشر: ۰۹ - ثور - ۱۳۹۷

جلسۀ فوق‌العادۀ کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. دراین جلسه سیدمحمد هاشمی معین مالی و اداری وزارت عدلیه، طرح مقرره‌های جبران خسارۀ ضرر صحی مرتبط به کار، حل...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی، دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۹ - حمل - ۱۳۹۷

جلسۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید. طبق اجندا؛ معین مسلکی وزارت عدلیه طرح مقرره تحصیلات عالی فوق لیسانس...

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۴ - حوت - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق العادۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید.  طبق اجندا، وزیر عدلیه و رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرح تعدیل...

جلسۀ فوق‌العاده کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۳ - حوت - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق‌العاده کابینۀ تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر چهارچنار ارگ دایر گردید. ابتدا عبدالبصیر انور وزیر عدلیه طرح قانون افلاس را به داخل (۸) فصل و (۵۵) ماده به جلسه مطرح...

تحت ریاست رئیس‌جمهور غنی، جلسۀ فوق العادۀ کابینه برگزار شد

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۶

جلسۀ فوق العادۀ کابینه، تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدأ، رئیس‌جمهور غنی از قوای دفاعی و امنیتی کشور که در امنیت کنفرانس کابل و...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۴ - دلو - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه  تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت خویش را در مورد حوادث اخیر تروریستی به تمام شهروندان کشور بخصوص مردم...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۴ - دلو - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس‌جمهور کشور، حملۀ تروریستی بالای هوتل انترکانتیننتال کابل را به شدیدترین الفاظ تقبیح نموده و از...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۶ - جدی - ۱۳۹۶

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. طبق اجندا، معاون انسجام امور دولت ریاست عمومی ادارۀ امور؛ گزارش مقایسوی تحقق مصوبات سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ هفت ماه کابینه را...