جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

جلسۀ شورای امنیت ملی عصر امروز به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ، حملۀ تروریستی بالای تلویزیون شمشاد را تقبیح نموده و به رسیدگی به خانواده‌های قربانیان تأکید کرد.

دراین جلسه، ضمن ستایش از تلاش‌ها و قربانی‌های نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در امر سرکوب دشمنان و دفاع از وطن،  وضعیت عمومی امنیتی ولایات غزنی، ارزگان، کندهار، هلمند، فراه، کنر، نورستان، هرات و بادغیس مورد بحث همه‌جانبه قرار گرفت و به‌خاطر دفع و طرد پلان‌های شوم دشمن، هدایات لازم صادر گردید.

شورای امنیت ملی، پلان تطبیقی طرزالعمل اعطای جواز نگهداری و حمل سلاح را که از سوی وزارت امور داخله در هماهنگی با سایر ارگان‌های مربوطه ترتیب گردیده بود، مورد تصویب قرار داده و وزارت امور داخله را مؤظف نمود تا جهت تطبیق آن اقدامات عملی را روی دست گیرد.

همچنان، هیئت بررسی‌کنندۀ وضعیت امنیتی ولایت فاریاب، گزارش خویش را در مورد تخطی‌های بشری در آن ولایت، به جلسه ارائه کرد که شورای امنیت ملی، به منظور تطبیق همه‌جانبۀ قانون، هدایات لازم داد.