منار معارف یا بنای یادگار تولد اعلیحضرت شاه امان الله غازی بازسازی می شود

 

ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری کار بازسازی منار معارف را به اساس هدایت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز آغاز کرد.

رئیس جمهور غنی به ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری دستور داده تا بنای یادگار متذکره را که در اثر حوادث طبیعی و جنگ ها آسیب دیده است، بازسازی نموده و آن را قبل از صدمین جشن سالروز استرداد استقلال کشور آماده سازد.

گفتنی است که منار معارف بخاطر یادبود از روز تولد اعلیحضرت شاه امان الله خان بانی استقلال کشور در مقابل مسجد جامع امانیه در ولسوالی پغمان ولایت کابل در سال ۱۳۰۲ از سوی مردم بخاطر ارج گذاری از تلاش ها و خدمات موصوف اعمار گردیده و همه ساله در روز جشن استرداد استقلال افغانستان در پای آن اکلیل گل گذاشته می شود.#