رئیس جمهور: مشکلات ساختاری و نیازمندی های کرکت بورد بررسی گردد

رئیس جمهور: مشکلات ساختاری و نیازمندی های کرکت بورد بررسی گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با اعضای کرکت بورد افغانستان دیدار نمود و گزارش بررسی های آنان را از وضعیت کرکت بورد افغانستان استماع نمود.

ابتدا، اعضای کرکت بورد افغانستان گفتند که وضعیت کرکت افغانستان در جریان مسابقات جام جهانی ۲۰۱۹ کرکت و پس از آن مورد بررسی قرار گرفته است و اقداماتی هم بخاطر بهبود تیم برداشته شده است.

سپس، رئیس جمهور غنی ضمن قدردانی از تلاش های تیم ملی کرکت کشور و کرکت بورد افغانستان، گفت که تیم ملی کرکت کشور همیشه افتخارات و دست آوردهای بزرگ برای افغانستان کسب کرده است و موفقیت تیم برای مردم یک موضوع مهم می باشد. رئیس جمهور افزود که کرکت سرمایه ملی مردم است و باید بخاطر بهبود وضعیت آن سرمایه گذاری نمائیم.

رئیس جمهور کشور با اشاره به مشکلات در کرکت بورد، هدایت داد تا مشکلات ساختاری و نیازمندی های تیم هرچه عاجل بررسی گردد و اقدامات عاجل برای رفع آن ها برداشته شود. وی افزود: این مسئولیت بورد است تا تلاش نماید که تیم عالی بدرخشد و نظم و اتحاد در تیم ایجاد گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که ما جام جهانی کرکت بیست آوره را در پیشرو داریم و برای موفقیت در آن باید آمادگی های لازم روی دست گرفته شود. رئیس جمهور تصریح کرد که کرکت به حیث یک دارای و سرمایه ملی باید سرتاسری شود و برای رشد و انکشاف آن برنامه های کوتاه مدت و درازمدت روی دست گرفته شود.#