رئیس جمهور: ادارات ما شش سال جوانتر شده اند

رئیس جمهور: ادارات ما شش سال جوانتر شده اند

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان،نشستی به منظور بحث روی ظرفیت ها و چالش ها فراراه جوانان، شام روز گذشته در ارگ برگزار شد.

در این نشست داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ، احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، یما یاری سرپرست وزارت فواید عامه، اسدالله ضمیر وزیر زراعت، شهزاد آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عبدالطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی، تمیم عاصی معاون وزارت دفاع ملی, الهام عمر هوتکی رئیس اداره انکشاف زون پایتخت، ملالی شینواری مشاور رئیس جمهور، فرخنده زهرا نادری مشاور رئیس جمهور در امور سازمان ملل متحد، شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و زاهد همدرد دستیار رئیس جمهور، دیدگاه ها و نظریات شان را در این خصوص بیان داشتند.

آنان در رابطه به حمایت از جوانان و ایجاد فرصت ها برای ظرفیت سازی، اشتغال زایی و آموزش جوانان، نظریات شان را ارائه کردند.

رئیس جمهور غنی از ارائه دیدگاه های اشتراک کننده گان نشست، تشکری کرده گفت که نظریات متذکره انسجام یابد تا به پرسش ها و مطالبات جوانان پاسخ مناسب ارائه شود.

رئیس جمهور افزود که حکومت وحدت ملی فرصت را برای تغیر نسلی به وجود آورده و ادارات ما شش سال جوانتر شده اند.

وی خاطرنشان کرد که ما باید به مطالبات و پرسش های جوانان توجه نموده و پاسخ های مناسب به آنان ارائه کنیم، تا بسترهای مناسب برای حضور جوانان در عرصه های مختلف فراهم گردد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0