اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی صبح امروز کابل

ارگ، کابل: تروریستان به‌ادامۀ جنایات‌ شان، بار دیگر دست به‌انجام عمل نابخشودنی و ضد بشری‌ زدند و با هدف قرار‌دادن موتر حامل کارمندان ملکی، شماری از آنان را شهید و مجروح ‌نمودند.

تروریستان در میدان‌های جنگ، تلفات سنگینی را از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان متقبل شده‌اند و با انجام حملات تروریستی، زبونی شان‌را ثابت ‌ساختند. این جنایات سبب نفرت بیشتر مردم  نسبت به‌گروه‌های تروریستی شده و با نکوهش مردم و دولت مواجه می‌گردد.

جنایت‌کاران به‌اثبات رسانده‌اند که هم‌واره موازین اسلامی، انسانی و حقوق بشری را زیر پاکرده و دوسیۀ جنایات خویش را نزد مردم و در پیش‌گاه خداوند(ج)،  سنگین‌تر کرده‌اند.

حکومت افغانستان هم‌واره بر مبارزۀ جدی و سرکوب گروه‌های تروریستی، بدون تفکیک تأکید ‌نموده و نیروهای امنیتی و دفاعی را برای نابودی این‎گروه بسیج و تقویت می‌نماید.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، مراتب تسلیت و همدردی خویش را به‌خانواده‌های قربانیان حادثۀ امروز ابراز داشته، به‌مجروحین صحت‌مندی کامل و به‌شهدا جنت برین استدعا‌دارد.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0