رئیس جمهورغنی با هیات اداری ولسی جرگه دیدار کرد

رئیس جمهورغنی  با هیات اداری ولسی جرگه دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عصر امروز با هیات اداری ولسی جرگه در ارگ دیدار کرد.

در این دیدار که در آن داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه نیز حضور داشت، هیات اداری ولسی جرگه در مورد خیمه های تحصن در شهر کابل گفتند که تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.

هیات اداری ولسی جرگه خاطرنشان کردند که ما در کنار حکومت وحدت ملی در زمینه تطبیق قانون در کشور، قرار داریم.

در این دیدار رئیس جمهور کشور گفت که تظاهرات در چوکات قانون، حق شهروندان کشور است، اما بندش راه ها و ایجاد مزاحمت برای مردم پذیرفتنی نیست.

رئیس جمهور افزود که در چند روز گذشته در دیدارهای که با اقشار مختلف مردم در ارگ داشت، آنان از موجودیت خیمه ها در سرک ها و بندش راه ها شکایت داشتند و تاجران و کسبه کاران نیز خسارات زیادی را از این ناحیه متقبل شده اند.

در اخیر این دیدار، هیات اداری ولسی جرگه، گفت که همراه با وکلای کابل در شورای ملی و اعضای شورای ولایتی کابل، با معترضین دیدار نموده، در زمینه حل این مشکل با آنها صحبت خواهند کرد.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0