اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به استعفی مشاور امنیت ملی و تقرر مشاور جدید امنیت ملی کشور

ارگ، کابلمحمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز استعفای خود را به حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان رسماً تقدیم کرد.

رئیس جمهور کشور، استعفای مشاور امنیت ملی را منظور کرد و همزمان حمدالله محب سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا را بحیث مشاور جدید امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان تعیین نمود.#