اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز کابل

ارگ، کابل: با تأسف عمیق، تروریستان به ادامۀ جنایات ضدبشری و ایجاد وحشت که قربانیان آن مردم عام به شمول زنان و کودکان بوده‌اند، امروز بار دیگر به عمل نابخشودنی متوسل شدند و در نزدیک شفاخانۀ جمهوریت کابل با انجام حملۀ تروریستی، شماری از هم‌وطنان مارا که مصروف کارهای روزمرۀ خویش بودند، شهید و مجروح کردند.

رئیس‌جمهور غنی می‌گوید: دشمنان افغانستان باید بدانند که در جنگ کنونی و تحمیل‌شده، بازنده هستند و حقانیت مبارزۀ نیروهای امنیتی و دفاعی ما علیه همه گروه‌های تروریستی بدون تفکیک، نسبت به هر زمان دیگر حمایت مردم و جامعه‌جهانی را به‌دست آورده‌است.

رئیس‌جمهور کشور بار دیگر تأکید می‌ورزد، افغانستان از چندین سال بدین‌سو در مقابل یک جنگ تحمیلی قرار دارد و گروه‌های تروریستی که مکان تمویل و تجهیزشان مشخص است، برای اهداف بیگانه‌گان می‌جنگند و می‌خواهند مانع ثبات و رفاه افغانستان شوند که هرگز به این خواست شان نخواهند رسید.

رئیس‌جمهور تصریح می‌دارد که تروریزم وارد مرحلۀ گستردۀ تهدید جهانی شده‌است و این موضوع را وی باربار در کنفرانس‌های بین‌المللی و منطقه‌یی برای سران کشورهای جهان مطرح کرده و تأکید نموده‌است که افغانستان در خط نخست این نبرد جهانی قرار دارد و باید همه کشورها بدون تفکیک وارد یک مبارزۀ جدی علیه این پدیدۀ شوم گردند.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی ضمن تقبیح شدید حملات تروریستی روز گذشتۀ کندهار و امروز کابل، مراتب عمیق تسلیت خویش‌را به خانواده‌های قربانیان ابراز داشته، به شهدا بهشت برین و به مجروحین شفای عاجل التجامند است.#