۲۶ مورد تدارکاتی به شمول پروژه نظارت بر جمع‌آوری عواید مخابراتی منظور شد

۲۶ مورد تدارکاتی به شمول پروژه نظارت بر جمع‌آوری عواید مخابراتی منظور شد

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در قصر دلگشای ارگ، برگزار گردید.

در این جلسۀ ۲۹ مورد تدارکاتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، ۲۶ مورد آن به ارزش بیش از ۶.۳ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

حین منظوری قرارداد پروژۀ مطالعات امکان‌سنجی میدان هوایی بین‌المللی لوگر مربوط ادارۀ هوانوردی ملکی، رئیس‌جمهور غنی به آن اداره هدایت داد تا مطالعات امکان‌سنجی سایر ولایات همچون ننگرهار نیز با استفاده از قرارداد چهارچوبی صورت گیرد.

در همین‌حال، درخواست قرارداد پروژۀ خدمات چک و سرویس ۸ پایۀ سکنر ۶۰۰ سریز ریاست عمومی گمرگات وزارت مالیه از سوی کمیسیون منظور گردید و به این وزارت وظیفه سپرده شد تا با استفاده از روش قرارداد دولت با سازمان، سکنرهای جدید برای تمامی گمرکات خریداری گردد.

علاوه برآن، وزارت شهرسازی و اراضی درخواست هدایت در مورد طی مراحل تدارکاتی پروژه‌های برنامۀ کمپلکس اداری دارالامان را از کمیسیون تدارکات ملی نمود که پس از بحث و مداقه، فیصله صورت گرفت تا طی مراحل تدارکات قبلی فسخ و پروسۀ تدارکات آن دوباره به اساس فرمان شماره ۱۰۰ مقام عالی ریاست‌جمهوری به‌شکل یک مرحله‌یی آغاز گردد.

وزارت امور خارجه گزارش پیرامون خریداری جایداد برای سفارت افغانستان در کشور هالند را به جلسه ارائه نمود که از سوی این کمیسیون منظور گردید.

از سوی‌هم، اعطای قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک اجناس تکنالوژی معلوماتی، ایجاد کمپیوتر‌لب وصل‌سازی ذریعۀ فایبر نوری برای ۲۹۰ باب مکتب مربوط وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی از سوی کمیسیون تدارکات ملی فسخ گردید و فیصله شد تا از طریق قرارداد دولت با سازمان، از مرجع کشور هندوستان تدارک گردد.

همچنان درخواست هدایت ادارۀ خط آهن افغانستان در مورد قرارداد پروژۀ دیتایل دیزاین و ساختمان قطعۀ چهارم خط آهن خواف الی هرات به‌طول ۴۳ کیلومتر از طریق قرارداد دولت با دولت با کمپنی قزاقستانی به‌شمول شماری از پروژه‌های دیگر مورد تایید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

درخواست منظوری تعدیل قرارداد اجرائیوی و تعدیل قرارداد تمویل پروژۀ بیات‌پاور مربوط ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی وزارت مالیه، پس از بحث و مداقه مورد تایید اعضای کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.#