رئیس‌جمهور غنی: زمین باید وسیلۀ تولید شود، نه وسیلۀ کاغذپرانی و غصب

رئیس‌جمهور غنی: زمین باید وسیلۀ تولید شود، نه وسیلۀ کاغذپرانی و غصب

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در پنج‌مین کنفرانس ملی ترویج زراعتی که در تالار لویه جرگه برگزار گردیده بود، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس‌جمهور در این کنفرانس که در حدود سه‌هزار دهقان از سراسر افغانستان حضور داشتند، ضمن خوش‌آمدید به دهاقین و مالداران، در مورد اقدامات دولت در خصوص بازکردن دهلیزهای هوایی و زمینی برای صادرات پیداوار دهاقین کشور صحبت کرد.

رئیس‌جمهور افزود: کار هر سفارت، دیپلومات و وزیر افغانستان بازاریابی است و تا بازار نباشد، در تولید تفاوت به وجود نمی‌آید. وی خاطرنشان‌کرد که کلید استقلال اقتصادی در دست دهاقین به خصوص زنان دهقان و متشبث است.

رئیس‌جمهور بر استفادۀ موثر از منابع و سرمایه و همچنان ضرورت مدیریت آب‌ها تاکید کرده، گفت که حد اقل باید ۲۰ میلیارد متر مکعب آب در کشور جمع شود، تهداب مدیریت آب‌های کشور گذاشته شده است و ضرورت به سرعت بخشیدن دارد. وی افزود که زمین باید وسیلۀ تولید شود، نه وسیله کاغذپرانی و غصب.

رئیس‌جمهور همچنان به مدیریت چراگاه‌ها تاکید کرده، گفت که برای کوچیان به‌خاطر مالداری عصری اولویت می‌دهیم و وزارت‌های مربوطه باید در این زمینه اقدام نمایند.

رئیس‌جمهور کشور گفت که کوچی‌ها به یک زبان، قوم و یک منطقۀ افغانستان تعلق ندارند، بلکه هر قوم در آن شامل می‌باشد. وی گفت: هدف اساسی اقتصادی ما این‌است که افغانستان را از کشور واردکننده، به کشور صادرکنندۀ پیداوار زراعتی و مواد خوراکه مبدل کنیم.

رئیس‌جمهور به دهاقین و مالداران کشور اطمینان داد که دولت آمادۀ هرگونه اقدام در زمینۀ محافظت و تقویت بازار داخلی می‌باشد. وی تصریح کرد که دهقان، مالدار، سرمایه‌دار، تاجر و صادرکننده باید خود را در یک زنجیرۀ ارزش ببیند.

رئیس‌جمهور غنی با بیان اینکه موثریت تولیدات و مؤلدیت دهاقین خود را بیشتر سازیم، گفت که افغانستان خانه و میراث مشترک ما است و هدیۀ هیچ‌کسی نمی‌باشد، این میراث نتیجه قربانی‌های اجداد ما بوده و حفاظت و ترقی آن بر ما واجب است.

رئیس‌جمهور در اخیر صحبت‌هایش، ابراز امیدواری کرد که دهاقین، باغ‌داران، مالداران و مرغ‌داران ما در سال روان شاهد یک تغییر کمی و کیفی باشند.

در این کنفرانس، نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری ضمن تشکر از رئیس‌جمهور، گفت که این کنفرانس به‌منظور ارائه برنامه‌های کاری وزارت زراعت برای دهاقین و مالداران و دریافت مشکلات و پیشنهادات آنان، برگزار شده است.

وی در مورد دستآوردها و مشکلات وزارت زراعت در سال ۱۳۹۷ معلومات داده، گفت که سال گذشته خشکسالی به سکتور زراعت آسیب‌های زیادی وارد کرد، اما وزارت زراعت توانست با وجود امکانات اندک، جلو این مصیبت بزرگ را بگیرد.

نصیراحمد درانی، بر انکشاف و ترویج سکتور زراعت تاکید کرده، گفت: سرمایه گذارانی که در سکتور زراعت سرمایه گذاری می کنند، وزارت زراعت با آنان همکاری و حمایت همه جانبه می نماید. وی افزود که این وزارت، پلان درازمدت سال ۱۳۹۸ را آماده کرده و به‌منظور بررسی بیشتر به مقام ریاست‌جمهوری ارائه نموده است.

همچنان معروف ظفر رئیس اتحادیه مرغداری، ضمن تشکر از توجه رئیس‌جمهور به صنعت مرغداری، گفت که این اتحادیه با داشتن ۱۰۸۲۴ فارم در سطح افغانستان فعالیت دارد و ۹۸۳ میلیون دالر در این عرصه سرمایه گذاری شده است.

وی افزود: در این سکتور۱۲۰ هزار تن به گونۀ مستقیم و ۲۶۳ هزار تن دیگر به طور غیر مستقیم مشغول کار هستند و نیازمندی سالانۀ افغانستان به گوشت مرغ ۲۹۵ هزار متریک تُن تخمین شده که اتحادیه مرغداری توانسته است در سال گذشته ۲۱۹ هزار متریک تُن گوشت مرغ را تولید نماید و همچنان نیازمندی سالانۀ افغانستان از بابت تخم مرغ ۱۱۶۰ میلیون بیضه تخم است و اتحادیه مرغداری افغانستان توانسته ۶۰۰ میلیون بیضه تخم تولید کند.

رئیس اتحادیه مرغداری همچنان خواست‌های مرغ‌داران را در زمینۀ تقویت مرغ‌داری خانگی برای زنان بی‌بضاعت و به دسترس قراردادن زمین برای انکشاف مرغداری مطرح کرد.

بعداً ملک طالب به نمایندگی از کوچیان صحبت کرد، ضمن تشکر از توجه رئیس‌جمهور گفت: به کوچیان نسبت به سال‌های گذشته توجه بیشتر صورت گرفته است. وی خواهان کمک مواد غذایی، ایجاد ذخایر آب، توجه به تعلیم و تربیه، اعمار مکاتب، چراگاه‌ها و بازاریابی برای تولیدات کوچیان گردید.

سپس خانم روحانه یکتن از دهاقین ولسوالی سروبی ولایت کابل صحبت کرد و خواست‌ها و پیشنهادات دهاقین زن را در زمینۀ توجه بیشتر به سکتور زراعت، ایجاد سردخانه‌ها و بازاریابی به محصولات زراعتی بیان نمود.

عبدالقیوم یکتن از باغ‌داران ولایت هرات نیز صحبت نموده، گفت که در گذشته دهاقین و باغ‌داران به دلیل نبود منفعت از تولیدات زراعتی‌شان به شهرها کوچ کرده بودند، اما در اثر تلاش‌های وزارت زراعت و معیاری‌سازی این عرصه، دوباره به قریه‌ها برگشتند و زراعت‌شان را از سر گرفتند.

وی گفت که دهاقین و باغ‌داران از رئیس‌جمهور می‌خواهند که بانک زراعتی بدون سود را برای آنان ایجاد نماید و به دهاقین و باغ‌داران قرضه‌های طویل‌المدت داده شود و تولیدات زراعتی ما باید از نام و آدرس افغانستان صادر گردد.

در جریان این مراسم در حضورداشت رئیس‌جمهور غنی، تفاهم‌نامۀ شامل‌ساختن سیب میدان- وردک در فهرست غذایی نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان دولت، میان ادارۀ تدارکات ملی و اتحادیۀ باغ‌داران میدان- وردک به امضا رسید#