پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت سال‌یاد شهادت عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی

بسم الله الرحمن الرحیم

بیست و سومین سال‌یاد شهادت شهید وحدت ملی و همراهانش را تسلیت گفته از خداوند متعال برای شهید وحدت ملی و همه شهدای راه آزادی، عدالت وتمامیت ارضی
کشور فردوس برین را آرزومی‌کنم.

تجلیل ازسال‌یاد شهید وحدت ملی، تجلیل از اندیشه‌های ملی و گرامی‌داشت از روحیۀ وطن‌دوستی، آزادی‌خواهی، صلح‌طلبی و عدالت‌خواهی آن شهید می‌باشد.

شهید مزاری در اوج جنگ‌ها به جای پیام نفرت و جنگ، پیام صلح، برادری، برابری، حاکمیت قانون و حکومت برخواسته از اراده مردم را به حیث گفتمان مسلط در فضای آن روز مطرح کرد.

تعدیل واحدهای اداری به منظور تامین رفاه اجتماعی، تامین حقوق زنان، بازگشایی مراکز تعلیمی، تاکید برصلح دایمی، رفع تبعیض و بی‌عدالتی و تاکید بر رسمیت یافتن هویت‌های سیاسی از اهداف مهم سیاسی وی به شمار می‌رفت.

شهید مزاری با آینده‌نگری، برشکل‌گیری حکومتی با پایه‌های وسیع مردمی و مشارکت همه‌ی اقوام و شهروندان کشور تاکید داشت. او انتخابات را به یک میکانیزم معتبر برای ایجاد حکومت برخواسته از اراده مردم وتمثیل واقعی اراده مردان و زنان کشور به حیث راه حل و پیشنهاد مطرح کرد.

مزاری بدون شک یکی از مردمی‌ترین رهبران معاصر است. او از متن مردم برخواسته بود، درد و رنج مردم را باتمام وجود حس کرده و برای رفع آن دست به مبارزه زد.

او با تعهدی که به مردم داشت، در سخت‌ترین لحظه‌های زندگی، مردم را رها نکرد و تا آخرین مرحله در کنار مردم خویش باقی ماند.

شهید وحدت ملی در تمام مذاکرت سیاسی هرگز برای شخص خود خواستی را مطرح نکرد و در هیچ مذاکره‌ای سرنوست ملت و مردم را به معامله نگرفت.

او با تعهدی که به مردم داشت همیشه به حیث آواز رسای عدالت‌خواهی برای یک جامعه عاری از تعصب، ظلم وبرتری‌طلبی مبارزه کرده و افغانستان با ثبات و امن را برای همه افغان‌ها آرزو می‌کرد.

اکنون خوش‌حالم که آرزوها و مطالبات آن شهید در قانون اساسی کشور درنظر گرفته شده است و حکومت وحدت ملی نیز در راستای تامین عدالت، مشارکت، توزیع عادلانه امکانات و رفاه درهمین مسیر گام برمی‌دارد.

حکومت وحدت ملی افتخار دارد که دیوارهای بلند جغرافیای طبیعی را در مناطق مرکزی از بین برده و با منظوری پروژه برق بامیان و هم‌چنان سب‌استیشن و سیستم توزیع برق، نوید روشنایی را برای هموطنان ما در مناطق مرکزی به همراه دارد.

یک‌بار دیگر به روح شهید وحدت ملی و همه شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درود فرستاده، یاد و خاطره یکایک آنان را گرامی می‌داریم.#