اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به استعفای وزیر دفاع ملی، وزیر أمور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی کشور

ارگ، کابل: طارق شاه بهرامی وزیر دفاع ملی، ویس احمد برمک وزیر امور داخله و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان امروز استعفای شان را به حضور محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان رسماً تقدیم کردند.

رئیس جمهور کشور، استعفای آنان را منظور ننمود و از آن‌ها خواست تا به وظایف خود ادامه دهند و برای بهبود وضعیت امنیتی، برای شان هدایات لازم داد.#