رئیس جمهور غنی با سرمایه گذاران و تاجران آذربایجان دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با سرمایه گذاران و تاجران آذربایجان دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سفرش به آذربایجان، عصر امروز در شهر باکو با شاهین مصطفی اوف وزیر اقتصاد و تاجران و سرمایه گذاران آن کشور دیدار کرد.

در این دیدار وزیر اقتصاد آذربایحان ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور غنی، با اشاره بر اینکه مناسبات میان دو کشور با گذشت هر روز گسترش می یابد، گفت که روابط تجارتی هر دو کشور مانند روابط سیاسی و فرهنگی توسعه یابد.

وی امضای تفاهم نامه ها میان افغانستان و آذربایجان در عرصه های خط آهن، فرهنگی و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را مفید دانسته، افزود که نمایشگاه تولیدات افغانی در آذربایجان گشایش خواهد یافت.

آقای مصطفی اوف گفت که با هیات افغانی بحث های مفید در خصوص گسترش همه جانبه همکاری داشت و در آیندۀ نزدیک، هیات کاری آن کشور به افغانستان اعزام خواهد شد. وی افزود که کشورش از انکشاف افغانستان و پیشرفت های که در عرصه های مختلف صورت گرفته، خرسند است.

سپس تاجران و سرمایه گذاران آذربایجانی در مورد کمپنی ها، تولیدات، ظرفیت ها و مهارت های شان معلومات داده، گفتند که آنان برای سرمایه گذاری در افغانستان در عرصه های زراعت، ترانسپورت، معادن، تعمیرات، انرژی و سایر عرصه ها علاقمند هستند.

متعاقباً اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، فرصت ها و ظرفیت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان در عرصه های انرژی، معادن، زراعت، ترانزیت، تولید سمنت و سایر بخش ها را تشریح کرد و آنان را برای کار و سرمایه گذاری در افغانستان مورد تشویق قرار داد.

رئیس جمهور غنی ضمن ابراز امتنان از وزیر اقتصاد آذربایجان، در خصوص تعقیب نمایشگاه یاد شده به سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت داد و گفت که آذربایجان می تواند مارکیت خوبی برای میوه های تازه و خشک، زعفران و سایر محصولات زراعتی افغانستان باشد.

محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که سرمایه گذاری در عرصه ساختمانی، اولویت ما می باشد و می توان در این عرصه سرمایه گذاری مستقل و مشترک نمود. وی افزود که ما از طریق ایجاد دهلیزهای ترانزیتی، شاهراه ها و خط آهن، می توانیم سهولت های لازم را در زمینه تجارت فراهم سازیم و فرصت کار و سرمایه گذاری را ایجاد نمائیم.

رئیس جمهور کشور، توجۀ تاجران و سرمایه گذاران مذکور را در خصوص فرصت های سرمایه گذاری در سکتور زراعت، آب و انرژی، معادن، مدیریت زمین، خانه سازی و سایر عرصه ها، جلب کرد.

رئیس جمهور، همکاری ها و توسعۀ تجارت را در زمینۀ تقویت همه جانبۀ مناسبات میان دو کشور و امنیت و ثبات منطقه مهم خواند و افزود که ما بر اساس میکانیزم و پلان منظم، فرصت ها را برای استفادۀ تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی از ظرفیت های افغانستان فراهم خواهیم نمود.#