اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی در کابل و ننگرهار

 

ارگ، کابل: تروریستان جنایت‌کار، یکبار دیگر در کابل و ننگرهار دست به جنایت ضد بشری زده و شماری از  افراد ملکی را شهید و زخمی نمودند.

هدف قراردادن افراد ملکی، نمازگزاران در مساجد، پروسه‌های ملی و دموکراتیک، خبرنگاران و آزادی بیان مصداق عینی از جنایت جنگی می‌باشد. این اقدام تروریستان در مغایرت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارد.

 در رویداد تروریستی امروز کابل با تاسف شماری از خبرنگاران رسانه‌های کشور نیز شهید و زخمی شدند. آزادی بیان از دست‌آورد‌های مهم مردم و حکومت بوده، از این دست‌آورد و ارزش با تمام توان حفاظت و حراست خواهد شد.

رییس‌جمهورغنی حمله بالای افراد ملکی و خبرنگاران را جنایت نابخشودنی دانسته، باتوجه به اهمیت آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها، به کمیته مشترک رسانه‌ها هدایت داد تا در زمینۀ چگونگی حمایت و رسیدگی به خبرنگاران آسیب‌دیده اقدام صورت گیرد.

رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر رسیدگی عاجل به مجروحان و فامیل‌های شهدای رویدادهای امروز، مراتب همدردی و تسلیت عمیق خویش را به خانواده های شهدا ابراز داشته، به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال تمنا دارد.