اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در ولسوالی معروف ولایت کندهار

ارگ، کابل: تروریستان به سلسلۀ جنایات شان شب گذشته بالای ولسوالی معروف ولایت کندهار حمله نموده و شماری از هموطنان بی گناه ما به شمولکارمندان ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی متذکره را شهید و زخمی ساختند.

رئیس‌ جمهور غنی ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه، گفت که حمله بالای کارمندان نهادهای ملکی که برای نهادینه ساختن مردم سالاری تلاش می کنند، عمل غیر انسانی و جنایت نابخشودنی است.

رئیس جمهور افزود: تروریستان بخاطر کتمان شکست های شان در میدان های نبرد، مردم ملکی و تاسیسات عام المنفعه را هدف قرار می دهند، اما بدانند که با این عملکردهای پلید هیچگاهی به اهداف شوم شان نمی رسند.

رئیس جمهور کشور ضمن ابراز مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش با خانواده های شهدای این رویداد المناک و کمیسیون مستقل انتخابات، به ادارات مربوطه به خاطر رسیدگی به خانواده های شهدا و تداوی مجروحین هدایات لازم داد.#