اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حمله تروریستی بالای مسجد اهل تشیع در شهر گردیز

ارگ، کابل: دشمنان مردم افغانستان بعد از ظهر امروز با انجام یک حملۀ تروریستی بالای مسجد جامع خواجه‌حسن در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا، شماری از هموطنان ما را که مصروف ادای نماز جمعه بودند، شهید و زخمی ساختند.

رئیس جمهور غنی ضمن محکوم نمودن شدید این عمل جنایت‌کارانه و ضد اسلامی، گفت که تروریستان با هدف قراردادن افراد ملکی و حمله به مساجد، یکبار دیگر ماهیت پلید شان را که در ضدیت با ارزش‌های اسلامی و حقوق بشری قرار دارند، نمایان کردند.

رئیس جمهور تصریح کرد که این گونه اعمال جنایت‌کارانۀ تروریستان در میان مردم ما تفرقه مذهبی ایجاد کرده نمی تواند، زیرا افغانستان در وحدت اسلامی وهم پذیری مذهبی در سطح کشورهای اسلامی نمونه است و این هم‌نظری و اتحاد برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند.

رئیس جمهور کشور مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده های قربانیان این رویداد المناک ابراز می کند و به مسئولین مربوطه به خاطر رسیدگی عاجل به مجروحین، هدایات لازم صادر کرد.