اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به رویداد تروریستی در نزدیکی پوهنتون پکتیا

 

 

ارگ، کابل: دشمنان افغانستان به ادامۀ جنایات شان، امروز با حمله تروریستی در نزدیکی پوهنتون و شفاخانه حوزوی پکتیا در شهر گردیز، عزیز الله یک تن از قوماندانان خیزش مردمی آن ولایت را به شهادت رسانیده و شماری از محصلین را مجروح کردند.

رئیس جمهور ضمن محکوم نمودن شدید این عمل وحشیانه، گفت که حمله بالای افراد ملکی، مؤسسات تعلیمی و تحصیلی و تاسیسات عام المنفعه جنایت بشری است.

رئیس جمهور گفت که تروریستان با این چنین عملکردهای پلید شان، نمی توانند مانع رشد و تقویت ارزش های شوند که مردم افغانستان بخاطر فلاح، ترقی و آبادانی کشور شان انتخاب کرده اند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده شهد عزیزالله ابراز داشته و برای مجروحین صحتمندی کامل از درگاه خداوند(ج) تمنا دارد.#