اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی در ولایت ننگرهار

ارگ، کابل: تروریستان که رویکرد ضد دینی و بشری دارند، امروز باردیگر با انجام حملۀ انتحاری در مربوطات حوزۀ اول امنیتی شهر جلال‌آباد، شماری از هم‌وطنان ما را شهید و زخمی ساختند. 

دوام اعمال تروریستان که خلاف تمام ارزش‌ها و از هرنگاه مردود و محکوم محسوب می‌شود، نمی‌تواند ارادۀ مردم ما را در راستای شکوفایی، تأمین صلح، ثبات و رفاه افغانستان تغییر دهد، بلکه گروه‌های تروریستی هربار با انجام چنین جنایات، انزجار مردم را علیه‌شان بیشتر می‌سازند. 

رئیس‌جمهورغنی درعین‌حال که تمام اعمال تروریستان را خلاف موازین دینی و حقوق‌بشری می‌داند، این اعمال نابخشودنی را محکوم نموده و به روح شهدای حادثۀ مذکور اتحاف دعا کرده و به مجروحین شفای عاجل و به خانواده‌های قربانیان، صبر و بردباری از بارگاه ایزد متعال التجامند است.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0