رئیس جمهور غنی جهت سفر رسمی یک روزه عازم ایران گردید

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در راس یک هیات دولتی به منظور اشتراک در مراسم تحلیف داکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، عازم تهران پایتخت آن کشور گردید.

رئیس جمهور غنی در جریان این سفر برعلاوۀ اشتراک در مراسم تحلیف داکتر حسن روحانی با وی و شمار دیگری از مقامات آن کشور دیدار خواهد کرد و با آنان روی گسترش بیشتر روابط و همکاری های دو جانبه، بحث و تبادل نظر خواهد نمود.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را در این سفر داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها و شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی مقام عالی ریاست جمهوری همراهی می کنند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0