اعلامیه مطبوعاتی در پیوند رویداد ولسوالی صیاد ولایت سرپل

تروریستان جنایت‌پیشه یکبار دیگر با کشتار بی‌رحمانۀ افراد ملکی، زنان و اطفال در ولسوالی صیاد ولایت سرپل مردم بی گناه را به خاک و خون کشانیده و به جنایات خود افزودند، که این عمل وحشیانه آنان، نقض صریح حقوق بشری و جنایت جنگی پنداشته می شود.

این جنایت‌کاران که در نبرد رو در رو با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، شکست‎های سختی را متقبل شده‌اند و اکنون با تغییر  در شیوۀ جنگ می‌کوشند تا افراد ملکی، زنان، کودکان و اماکن مقدس را هدف قرار دهند.

این نوع رفتار تروریستان سبب می‌شود تا مردم به‌ماهیت اصلی گروه‎های تروریستی پی‎ببرند و نفرت و انزجار خویش را  دربرابر آنان ابراز‎کنند.

حکومت وحدت ملی ضمن تقبیح این عمل تروریستی، به‌مردم اطمینان می‌دهد که این رویداد بررسی  و عاملان این جنایات درهیچ نقطۀ افغانستان در امان نمانده و به‌پنجۀ قانون سپرده خواهند‌شد.

رئیس‌جمهور کشور مراتب تسلیت و هم‌دردی خویش را به‌خانواده‌های قربانیان این‌ حادثه ابراز می دارد و برای شهدا از بارگاه ایزد متعال استدعای بهشت برین می نماید. #

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0