اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی بالای نمازگزاران در کابل

ارگ، کابل: محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آگاهی از حملۀ تروریستی امروز بالای نمازگزاران در کابل، شدیداً متأثر گردیده گفت: تروریستان که هیچ راه دیگری برای رسیدن به اهداف شان ندارند، مردم عام، اماکن مقدس و تکایا را مورد هدف قرار میدهند که این ماهیت ضد دینی وبشری شان را ثابت می سازد.

وی افزود: وحدت مذاهب و همبستگی مردم افغانستان در جهان به مثابۀ یک الگو و نمونه تلقی میگردد و تروریستان باید بدانند که انجام اعمال ضد دینی و بشری آنها هیچ تأثیر منفی بر همنظری و وحدت مردم مسلمان افغانستان نمی گذارد، بلکه هر روز اتفاق و اتحاد ملت ما تقویت می یابد.

ملت یکپارچۀ افغانستان با صدای واحد بار دیگر انزجار خویش را در راستای نابودی تروریستان و تحکیم وحدت ملی ابراز داشته، خاطرنشان می سازد که هیچ گروه و کشوری نمیتواند با این چنین اعمال به اهداف نامشروع و شوم خود دست یابد.

 مردم مسلمان ما در هماهنگی هم و همکاری با نیروهای امنیتی شان مراسم عاشورا را با شکوه‌تر از سال های قبل تجلیل خواهند کرد و تسلیم یک اقلیت کوچک که دین را به گروگان گرفته اند، نخواهند شد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ضمن محکوم نمودن حملۀ تروریستی امروز که منتج به شهادت و مجروحیت شماری از هموطنان ما گردید، به روح شهدا اتحاف دعا و به مجروحین صحتمندی کامل از بارگاه خداوند منان استدعا نمود.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0