رئیس‌جمهور غنی به‌خاطر کشته‌شدن یک‌تن از داکتران صلیب سرخ، ابراز تأسف کرد

ارگ، کابل: محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، به‌خاطر کشته‌شدن خانم لورینا انیبرال پریز داکتر هسپانیوی شفاخانۀ صلیب سرخ در شهر مزار شریف، ابراز تأسف نمود.

رئیس‌جمهور کشور به مسوولین ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده که در زمینۀ تأمین امنیت اتباع خارجی که در افغانستان مصروف خدمات بشردوستانه می‌باشند، تلاش بیشتر کنند تا از تکرار چنین رویدادها در آیندهجلوگیری صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خویش را به خانواده و دوستان داکتر لورینا انیبرال پریز ابراز می‌نماید.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0