اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به حملات تروریستی در ایران

ارگ، کابل: جمهوری اسلامی افغانستان درد و رنج مردم دوست و همسایه جمهوری اسلامی ایران را احساس کرده، حمله های تروریستی در تهران را به شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

طی یک هفته اخیر تروریستان از کابل تا تهران و لندن شهروندان ملکی را هدف قرار داده و دشمنی خویش را با تمدن و بشریت به نمایش گذاشتند.

جمهوری اسلامی افغانستان همواره بر مبارزه مشترک علیه پدیدۀ شوم تروریزم تاکید کرده است و روز گذشته در کنفرانس “پروسه کابل” نیز بر ضرورت اجماع بین المللی بخاطر مبارزه با این پدیده، تاکید نمود.

افغانستان از سالیان طولانی بدینسو در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار داشته، صداقت و شجاعت خویش را در این راستا به نمایش گذاشته است.

ما انتظار داریم که همۀ کشورها به خصوص همسایه ها، خطر و تهدید تروریزم را جدی گرفته وعلیه این گروه ها و پناهگاه های آن به صورت جدی  مبارزه نمایند.

 دولت و ملت افغانستان مراتب همدردی خویش را با دولت و ملت ایران و خانواده های قربانیان این حادثه ابراز می کند.#

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0