کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به را به ارزش ۱,۴ میلیارد افغانی منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد به را به ارزش ۱,۴ میلیارد افغانی منظور کرد

جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صبح امروز در ارگ برگزار گردید و ۱۰ قرارداد را به شمول ۴ پروژه سرک سازی در شهر کابل به ارزش ۱,۴ میلیارد افغانی منظور کرد.

قراردادهای منظور شده قرار ذیل است:

–         ساخت و قیرریزی سرک های پروان سوم، چهارراه تنظیف الی چهار راه لب جر، چهار راه پنجصد فامیلی و سرک لیسه مریم الی خشت هوختیف مربوط شاروالی کابل؛

–         اعمار و باز سازی کانال های لقی، شهروان و سیاه آب تخار مربوط وزارت انرژی و آب؛

–         استخدام شرکت مشورتی برای پروژه سرک اتصال ترانس – هندوکش مربوط وزارت فواید عامه؛

–         خدمات حفظ و مراقبت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی؛

–         پروژه حفظ و مراقبت سیستم رادار مزار شریف مربوط اداره هوانوردی ملکی؛

–         ۱۹۱ قلم پرزه‌جات وسایط نقلیه مربوط وزارت امور داخله؛

–         تدارک تجهیزات تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل انکشاف زون پایتخت؛

–         پروژه برنامه آگاهی عامه مربوط وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان روی موضوعات آغاز کار طبقه بندی شرکت ها به کته‌گوری های مختلف ظرفیتی، مساعد ساختن فرصت سهمگیری بیشتر شرکت های کوچک و متوسط در تدارکات و ارجحیت دادن به شرکت های که متعلق به خانم های تجارت پیشه اند، زمینه سازی برای سرمایه گذاری داخلی در سکتور ساختمانی و مالکیت ذینفع شرکت ها، بحث نمود.

در این جلسه  داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه، وزرای مالیه، اقتصاد و عدلیه، داکتر محمدهمایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور زیربناها، مسئوولین اداره تدارکات ملی و ناظرین کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه  نیز اشتراک داشتند.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0