صفحه اصلی / خبرها

رئیس جمهور غنی از نمایشگاه آثار هنرمندان کشور، دیدن کرد

تاریخ نشر: ۲۸ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز از نمایشگاه آثار نقاشی، خطاطی، میناتوری و حکاکی هنرمندان کشور که به مناسبت نود و ششمین سالگرد استرداد استقلال کشور در ارگ برگزار گردیده...

رئیس جمهور غنی: هیچ اداره ای حق مداخله در امور کاری ادارات...

تاریخ نشر: ۲۷ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با مسئولین گمرکات و مستوفیت های کشور دیدار کرد. در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، ابتدا شماری از رؤسای گمرکات و مستوفیت...

تحت ریاست رئیس جمهور غنی ابعاد عمدهء توسعه شهر کابل مورد بحث...

تاریخ نشر: ۲۶ - اسد - ۱۳۹۴

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی طرح انکشاف آینده شهر کابل، بعداز ظهر امروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه که  در آن نمایندگان ادارات دخیل...

رئیس جمهور غنی: دوره آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز گردد

تاریخ نشر: ۲۵ - اسد - ۱۳۹۴

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در یک جلسهء در ارگ، ابعاد مختلف آغاز روند آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور غنی، دورهء آزمایشی توزیع تذکره...

رئیس جمهور غنی: احداث سرک حلقوی کابل یک تصمیم مهم اقتصادی است

تاریخ نشر: ۲۴ - اسد - ۱۳۹۴

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بحث روی طرح احداث سرک حلقوی کابل عصر امروز در ارگ برگزار گردید. در این جلسه که در آن وزرای شهر سازی،...

رئیس جمهور غنی با رئیس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان دیدار...

تاریخ نشر: ۲۳ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس و اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان ظهر امروز دیدار کرد. در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی گفت که نخستین خواست ما...

رئیس جمهور غنی: بانک توسعه آسیایی یکی از شرکای عمدهء افغانستان است

تاریخ نشر: ۲۰ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با آقای وانکیا ژانک معاون بانک توسعه آسیایی و آقای توماس پانیلا رئیس بانک مذکور در کابل، دیدار کرد. در این دیدار که قبل از ظهر امروز در...

رئیس جمهور غنی با سفرای کشورهای اروپایی، امریکایی شمالی و منطقه دیدار...

تاریخ نشر: ۲۰ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعداز ظهر امروز با سفرای کشورهای اروپایی، امریکای شمالی و کشور های منطقه در دو نشست جداگانه دیدار کرد. در این دیدار ها که در ارگ انجام شد،...

رئیس جمهور غنی، اوضاع عمومی امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد

تاریخ نشر: ۱۸ - اسد - ۱۳۹۴

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مرکز توحید از طریق ویدیو کنفرانس به هدف بررسی اوضاع عمومی امنیتی کشور بخصوص شهر کابل و سایر شهر های بزرگ با مسئولین...

رئیس جمهورغنی: همکاری و سهمگیری مردم در بازسازی شهر ها مهم میباشد

تاریخ نشر: ۱۷ - اسد - ۱۳۹۴

تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان جلسه ای به منظور بررسی وضعیت انکشافی و بازسازی شهر ها، بعداز ظهر امروز در ارگ دایر گردید. در این جلسه که هیئت دفتر ملل متحد برای...