رئیس جمهور غنی به سفیر چین مقیم کابل، نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغان را تفویض نمود

رئیس جمهور غنی به سفیر چین مقیم کابل، نشان دولتی علامه سید جمال الدین افغان را تفویض نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در ارگ، طی دیدار تودیعی به یاوجینگ سفیر جمهوری مردم چین در کابل، از تلاش ها و خدمات موصوف با اعطای نشان دولتی علامه سید جمال الدین تقدیر به عمل آورد.

در فرمانی که به همین مناسبت از سوی اسدالله غضنفر مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی قرائت گردید، آمده است: یاوجینگ در دوران مأموریت خویش در افغانستان در جهت تحکیم و گسترش مناسبات همه جانبه و دوستانه میان افغانستان و چین، همچنان افزایش اعتماد دو جانبه، تنظیم، جلب و کمک رسانی، تلاش های قابل توجه را انجام داده است.

رئیس جمهور کشور از سعی و تلاش آقای یاوجینگ در زمینۀ جلب کمک و همکاری های جمهوریت مردم چین برای افغانستان تشکر کرد و به وی در وظایف آینده اش آرزوی موفقیت نمود.

رئیس جمهور غنی با اشاره به موقعیت جغرافیایی افغانستان گفت که افغانستان به مثابۀ پُل ارتباط میان کشورهای منطقه، نقش اساسی را در اتصال منطقوی ایفا می نماید و چین از طریق کوریدور واخان به آسیایی میانه دست خواهد یافت.

یاوجینگ از رئیس جمهور کشور بخاطر تقدیر از کارکردهایش و اعطای نشان، تشکر کرده گفت: من در دوران مأموریت خویش در افغانستان، به این باور دست یافتم که تلاش های حکومت افغانستان به ویژه رئیس جمهورغنی برای تأمین صلح و ثبات، مهم و ارزنده می باشد.

 وی از انجام مأموریت اش در افغانستان ابراز خرسندی نموده افزود که افغانستان را همواره به خاطر خواهد داشت.

شریک سازی
Share on Facebook0Share on Google+0Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on LinkedIn0