رئیس‌جمهور غنی: پیشنهادات خبرنگاران به جدول از تعهدات مبدل گردد

رئیس‌جمهور غنی: پیشنهادات خبرنگاران به جدول از تعهدات مبدل گردد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز در نشستی که با شماری از خبرنگاران آزاد از ۳۴ ولایت کشور برگزار گردیده بود و سخنگویان حکومت نیز حضور داشتند، اشتراک و سخنرانی کرد. ابتدا، عبدالبصیر حقجو، وژمه توخی، فرهاد جویا و سیمین صدف به نمایندگی از گروپ های ایجاد شده در نشست ملی خبرنگاران، نظریات، پیشنهادات و راه حل های خود را در رابطه به تحول رسانه‌یی، مشکلات عمدۀ خبرنگاران، رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی و رسانه ها و افکار عامه، با رئیس جمهور شریک ساختند.

آنان با  تشکر از حمایت های همیشگی حکومت به خصوص رئیس جمهور از آزادی بیان و خبرنگاران، دستاوردهای موجود و پیشرفت ها را در این زمینه قابل قدر دانستند. رئیس جمهور غنی هنگام خوش آمدید، با تشکر از تحلیل های جامع، نظریات سازنده و پیشنهادات عادلانه خبرنگاران، گفت: انتخاب شغل پرخطر خبرنگاری، نشاندهندۀ عشق شما به وطن، قانون و منافع ملی می‌باشد.

رئیس‌جمهور غنی گفت که ایجاد یک دولت مسئول، پاسخگو و مردم سالار و استوار برقانون، مسئولیت ملی ما است و مسئلۀ ثبات را به‌شکل اساسی حل نماییم و به عنوان مالکان اصلی کشور، مسئولیت را بپذیریم. رئیس جمهور کشور ایجاد یک اقتصاد فعال را بخاطر از بین بردن فقر و بیکاری مفید خواند و گفت که از راه یک سیستم اقتصادی فعال، باید متکی به‌خود شویم. وی افزود که خبرنگاران آزاد در بحث‌های اقتصادی شریک شوند.

رئیس جمهور غنی ایجاد فرهنگ صلح را در از بین بردن بحران ۴۰ ساله و ختم جنگ مهم خواند و گفت که ما صلح پایدار می‌خواهیم و در این  راه حاضر به هرنوع قربانی هستیم. وی با تاکید گفت که نقاط عمده صلح باید به بحث ملی مبدل شوند. رئیس جمهور غنی نقش خبرنگاران را در تحکیم وحدت ملی و افغانستان‌شناسی با اهمیت دانست و تاکید کرد که در پروسۀ ملت‌سازی، مشارکت هرافغان را باید تامین نماییم. وی افزود  که ما خواهان تحولی هستیم که باعث ثبات و رفاه دائمی در کشور گردد.

محمد اشرف غنی گفت که ما چهارراه آسیا و یک نقطه‌ی دنیا‎محور هستیم. به همین خاطر ثبات در افغانستان، نه تنها برای ما، بلکه برای همه مهم می باشد. وی افزود که با هیچ کشور دوستی و دشمنی دایمی نداریم، ما مطابق منافع ملی عمل می‌نماییم. رئیس جمهور غنی به محمدهارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری هدایت داد تا تمامی پیشنهادات و نظریات خبرنگاران را به جدول از تعهدات مبدل نماید و در یکی از جلسات کابینه ارائه گردد، چون در قسمت عملی کردن آن، تعهد همه ادارات نیاز است.

رئیس جمهور غنی به حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ هدایت داد تا جهت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، یک پلان عملی بسازد و به مسائل خبرنگاران زن رسیدگی صورت گیرد. رئیس جمهور بر مدیریت درست و تقسیم عادلانه صندوق حمایت از خبرنگاران تاکید کرد و هدایت داد که پیشنهاد تقسیم عادلانه اعلانات دولتی، به جلسه کابینه مطرح گردد.

رئیس جمهور  کشور از خبرنگاران خواست که در رابطه به مسائل امنیتی شان، پیشنهادات خود را با مشاور امنیت ملی شریک سازند. وی افزود که گزارش های تحقیقی، در نتیجه بحث در شورای عالی حاکمیت قانون، طبقه‌بندی خواهند شد. رئیس جمهور غنی بخاطر مشروعیت نظام و اعمال صلاحیت‌های قانونی رئیس‌جمهور در پروسه صلح، بر انتخابات بموقع ریاست جمهوری تاکید ورزید. وی افزود که مبارزه با فساد، حیاتی و خواست مهم مردم است، پس برای دزد، غاصب و فاسد که به هیچ قومی منسوب نیستند،  بیمه قومی ندهید.

رئیس جمهور گفت که صدمین سالگرد استقلال افغانستان به یک بحث ملی مبدل گردد و به شکل جشن بزرگ ملی تجلیل شود. وی افزود که تمام قصرهای تاریخی دوره امانیه بازسازی می شوند و همچنان کار بازسازی بالاحصار کابل آغاز خواهد شد.