اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل

ارگ، کابل: تروریستان جنایتکار بعد از ظهر امروز با انجام یک حملۀ انتحاری در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر شهر کابل، شماری از افراد ملکی را شهید و زخمی کردند. رئیس جمهور غنی این حملۀ تروریستی را محکوم کرده، گفت که تروریستان با انجام این گونه حملات جنایتکارانه، نه تنها به اهدف شوم شان نمی رسند، بلکه با این عملکرد شان، انزجار و نفرت مردم را نسبت به خویش بیشتر می سازند.

رئیس‌جمهور، مراتب تسلیت و غمشریکی عمیق خویش را به خانواده‌های شهدا ابراز نموده و برای مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال، استدعا می‌کند.#