رئیس‌جمهورغنی، نقش ولسوالان را در تقویت حکومت‌داری محلی و افزایش تولیدات داخلی مهم‌خواند

رئیس‌جمهورغنی، نقش ولسوالان را در تقویت حکومت‌داری محلی و افزایش تولیدات داخلی مهم‌خواند

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز در مراسم اختتامیۀ (کنفرانس ملی ولسوالان) گزارش کار گروپی آنان را استماع نمود.

دراین مراسم که در قصر چهارچنار برگزار گردیده بود، ابتدا عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان های محلی، فشرده ی از کارهای انجام شدۀ کنفرانس مذکور را برشمرد.

وی ضمن قدردانی از توجه رئیس جمهور به تقویت حکومت داری محلی گفت: این کنفرانس، گفتمان ملی و بسیج و همبستگی را فراهم ساخت که در آن موضوعات، امنیت، اقتصاد و اصلاحات مورد بحث قرار گرفت.

همچنان، چهار ولسوال از ولایات بامیان، هلمند، فاریاب و بغلان به نمایندگی از ولسوالان پیشنهادات شانرا در مورد ایجاد کمپلکس های اداری، سردخانه ها، ایجاد واحدهای قضایی، بندهای کوچک، سرک، انرژی برق، تسهیلات برای ورزش، مشارکت مردم و حکومت، ارائۀ خدمات، بودجه کمکی به ولسوالی ها، اشتغال‌زایی، انکشاف زمین های زراعتی،افزایش صلاحیت های ولسوال ها، مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غیر مسوول، ابقای ولسوالان کارا در وظایف شان، بیان داشتند.

رئیس جمهور در صحبتی، از ارائه تحلیل و نظریات ولسوالان در ۱۱۴ صفحه تشکر کرد و آنرا سازنده خواند و از رئیس اداره مستقل ارگان های محلی و تیم همکارش بخاطر ایجاد زمینۀ این گفتمان ستایش کرد.

رئیس جمهور غنی گفت که کمیسیون اصلاحات اداری بررسی می نماید و ولسوالانی که درایت کاری داشته باشند، از امتیاز محروم نمی گردند و دستاوردهای شان نادیده گرفته نمی شود.

وی افزود: سال آینده از کود خاص برای ایجاد کمپلکس های اداری ولسوالی ها بودجه خاص درنظر گرفته می شود و نیز به ولسوال های که بهترین طرح را ارائه نمایند، بودجه رقابتی اختصاص میابد.

رئیس جمهور خاطرنشان ساخت که نقش مردم در مشارکت با حکومت در عرصۀ انکشاف مهم می باشد و باید ولسوال ها دراین عرصه تلاش بیشتر به خرج دهند. وی تأکید ورزید که در سطح ولسوالی ها نیاز به سیستم اطلاع دهی است تا مردم از وقوع حوادث طبیعی آگاهی حاصل نمایند تا قابل مدیریت باشد.

رئیس جمهور غنی اضافه کرد که سیستم ارتباطات تلیفونی ولسوال ها به وجود آید و به اداره اترا و وزارت مخابرات و تکنالوژی و نیز اداره مستقل ارگان های محلی دراین خصوص هدایات لازم داد.

رئیس جمهور بر ملکی شدن ولسوالی ها تاکید کرد و گفت که باید در روابط ولسوال و قوماندان های امنیه تغییر بنیادی بیاید و هدایت داد تا میکانیزم دقیق در مورد گزارش دهی قوماندان های امنیه و مدیران امنیت ملی به ولسوالان ترتیب گردد.

رئیس جمهور از ولسوالان خواست تا به منظور تقویت تولیدات داخلی و رشد اقتصادی، سیستم خریداری تولیدات زراعتی را با شهر ها تنظیم نمایند. وی گفت که در دو ماه آینده، بزرگترین نمایشگاه تولیدات زراعتی افغانستان در عربستان سعودی گشایش خواهد یافت.

رئیس جمهور کشور از ولسوالان که به یکصدا خواهان مبارزه با افراد مسلح غیر مسوول و زورمندان شده اند، ستایش کرد و گفت که حضور این افراد قابل قبول نیست و به هر سطحی که باشند، با آنان برخورد قانونی می شود.

رئیس جمهور محمداشرف غنی گفت که مشروعیت نظام به ولسوالی ها ارتباط دارد و افزود که در ولسوالی های ناامن که سیستم قضایی فعال نمی باشد، الی تأمین امنیت، مشکلات از طریق جرگه های مشروع حل گردد و بر یک طرح واضح و آگاهی دهی دراین خصوص تأکید کرد.

وی اضافه کرد که صلح، بدون مشارکت مردم در سطح ولسوالی ها تأمین شده نمی تواند و به ادارۀ مستقل ارگان های محلی هدایت داد تا لیست افرادی را که برای تأمین صلح تاثیرگزار اند، تشخیص و ترتیب نماید.

رئیس جمهور بر بازنگری تشکیلات ولسوالی ها و نیز نقش ولسوال ها در سطح واحد های سومی تأکید کرد و گفت که باید صلاحیت ها و مسوولیت ها یکسان باشد و افزایش صلاحیت را وابسته به افزایش ظرفیت و کفایت دانست.

وی تصریح داشت که تشکیل ادارات در مرکز باید کم و در ولایات افزایش یابد و در صورت نیاز، ولایات جدید نیز ایجاد خواهند شد. رئیس جمهور از ولسوالان خواست تا فهرست بندهای کوچک را تهیه و ترتیب نمایند تا اقدامات در زمینه احداث آنها صورت گیرد.

رئیس جمهور به ارگان های محلی هدایت داد تا به منظور تأمین ارتباط مستقیم با واحدهای سومی(ولسوالی ها) شورای عالی ولسوالی ها را ایجاد نماید تا ولسوال ها خواست ها و نیازمندی های شانرا مستقیم با رئیس جمهور شریک سازند.

همچنان رئیس جمهور به ارگان های محلی هدایت داد تا نشست مشترک را با وزارت های سکتوری ترتیب دهد که ولسوالان بتوانند وضعیت ولسوالی های شانرا رودر رو تشریح نمایند و اقدامات عاجل برای رفع نیازمندی ها روی دست گرفته شود.

رئیس جمهور به اداره مستقل ارگان های محلی هدایت داد تا تدابیر برگزاری کنفرانس ملی سراسری ولسوالان را تا سه ماه دیگر روی دست گیرد. وی برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شوراهای ولسوالی ها و ریاست جمهوری را حتمی خواند و تأکید ورزید که هیچ کس حق مداخله را در امور انتخابات ندارد.