رئیس‌جمهورغنی، جهت بهبود وضعیت امنیتی لوگر هدایات لازم داد

رئیس‌جمهورغنی، جهت بهبود وضعیت امنیتی لوگر هدایات لازم داد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در سفری به ولایت لوگر، در جلسۀ امنیتی که در آن والی و مسئولین امنیتی آن‌ ولایت حضور داشتند، اشتراک کرد.

مسئولین امنیتی درخصوص وضعیت امنیتی ولایت لوگر به رئیس‌جمهور گزارش دادند و گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی مستقر در این ولایت، در هماهنگی‌کامل به‌خاطر آرامش باشنده‌های این ولایت مصروف اند.

آنها گفتند که روند ثبت‌نام رأی‌دهنده‌گان در فضای امن جریان دارد و ما تلاش می‌کنیم تا شهروندان در آرامش، بهکار روزانۀ خود ادامه‌دهند. 

رئیس‌جمهورغنی پس از استماع گزارش امنیتی مسوولین ولایت لوگر، بر تأمین امنیت سراسری در آن ولایت و استفاده موثر از نیروها تأکید کرد.

وی اضافه‌کرد که باید هماهنگی و مؤثریت قوا افزایش‌یابد و نیز پلان امنیتی منظم ترتیب و عملی‌گردد تا وضعیت سراسری ولایت لوگر، بهبود قابل ملاحظه یابد.