رئیس جمهور خطاب به اولین کاروان حجاج: این وظیفه دینی، وجدانی و ملی ما است که تسهیلات را برای شما فراهم نمائیم  

رئیس جمهور خطاب به اولین کاروان حجاج: این وظیفه دینی، وجدانی و ملی ما است که تسهیلات را برای شما فراهم نمائیم  

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شب گذشته با اولین کاروان حجاج که امسال عازم بیت الله شریف شدند، دیدار و خدا حافظی کرد.

در این دیدار که در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی انجام شد، ابتدا مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف صحبت نمود و از توجه خاص رئیس جمهور به حجاج افغانستان ابراز امتنان کرده، گفت که برای حجاج افغان که امسال عازم بیت الله شریف می شوند، تمام سهولت های لازم فراهم شده است.

وی افزود که در نخستین پرواز ۳۴۰ تن از حجاج انتقال می شوند و افراد آموزش دیده بخاطر آماده ساختن مکان های بودوباش و فراهم آوری سایر سهولت ها به حجاج، قبلاً به عربستان سعودی رسیده اند و مصروف خدمات برای حجاج اند.

آقای منیب گفت که امسال در اثر اقدامات و سهولت های که برای حجاج فراهم شده است، آنان در مقایسه به ۱۸ سال گذشته، مشکلات و شکایات نخواهند داشت. وی برای حجاج آرزوی سفر خوش کرد و از آنان خواست که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان دعا کنند.

سپس حاجی عصمت الله به نمایندگی از حجاج صحبت کرد و از رئیس جمهور غنی بخاطر ایجاد سهولت های زیاد به حجاج و دستآوردهای وی در عرصه های مختلف، تشکر کرده، گفت که در اثر هدایات رئیس جمهور و اقدامات مسئولین مربوطه، با گذشت هر سال توجه و سهولت ها برای حجاج افغان بیشتر می گردد. 

متعاقباً رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن تبریکی به حجاج که عازم بیت الله شریف می شوند، گفت: شما خوشبخت هستید که توفیق ادای فریضه حج رکن پنجم دین مبین اسلام را دریافت کرده اید. این سفر مبارک و خاطره های خوش آن تا پایان زندگی در یاد شما خواهد ماند.

رئیس جمهور کشور گفت که به عظمت دین مبین اسلام در مراسم حج نگاه کنید که مسلمانان تمام جهان بدون کدام تفاوت به عبادت خالق شان مصروف اند. وی همچنان از مسئولین مربوطه بخاطر این که تمام تسهیلات های لازم و خدمات را برای حجاج فراهم کرده اند، ابراز امنتان نمود.

رئیس جمهور کشور از حجاج خواست که در مراسم حج به خصوص در مقام ابراهیم، به روح شهدای کشور و صحت یابی مجروحین، برقراری صلح، ثبات، آبادی، وحدت ملی و ترقی افغانستان و پایان جنگ تحمیلی بر کشور ما و دیگر ممالک اسلامی و همچنان احیای عظمت اسلامی ما، دعا کنند.

رئیس جمهور غنی خطاب به حجاج افغان گفت که این وظیفه دینی، وجدانی و ملی ما است که تسهیلات را برای شما فراهم نمائیم و آرزو دارم که مراسم فریضۀ حج را با اطمینان خاطر و بدون کدام مشکل بجا آورید و در بازگشت تان از این مراسم، دوباره به خدمت تان خواهم آمد.#