رئیس جمهور غنی در ضیافت افطاری با استادان جامعۀ الازهر مقیم کابل، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی در ضیافت افطاری با استادان جامعۀ الازهر مقیم کابل، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس ‌جمهوری اسلامی افغانستان، امروز نماز شام را در جمع استادان جامعۀ الازهر که در مدارس مختلف کابل مصروف تدریس اند، ادا و با آنها یکجا افطار نمود.

در ضیافت افطاری که در قصر چهارچنار ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردیده‌ بود و در آن سفیر مصر مقیم کابل نیز حضور داشت، ابتدا دوکتور مصطفی عبدالجلیل به نمایندگی دیگران صحبت کرد و ضمن تقدیم سلام ها و تمنیات نیک رئیس جمهور مصر و رئیس جامعۀ الازهر به رئیس جمهور و مردم افغانستان، در بارۀ فعالیت های شان در خصوص آموزش جوانان افغان معلومات ارائه نمود.

وی از رئیس جمهور بخاطر ضیافت متذکره تشکر نموده، گفت که افغانستان و مصر روابط دیرینه دارند و ما افتخار می کنیم که در بخش های تدریس زبان عربی و علوم انسانی در افغانستان فعالیت داریم.

در مقابل رئیس جمهور غنی ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به استادان جامعۀ الازهر مصر، گفت که افغانستان و مصر علایق دیرینه و دوامدار دارند و این مناسبات همه جانبه و اصولی بوده و در عرصه های مختلف ادامه دارد.

وی افزود که سید جمال الدین افغان و محمد عبده در ایجاد ارتباط میان کشورها بخصوص افغانستان و مصر نقش اساسی را از نگاه فکری ایفا کرده اند.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد که مناسبات ما با الازهر شریف مهم است و برای ما مایۀ افتخار می باشد و تاثیر الازهر شریف روی شخصیت های مختلف در افغانستان بخوبی هویدا بوده است.

رئیس جمهور غنی ضمن اینکه نقش استادان جامعۀ الازهر شریف را در معرفی ارزش های اسلامی و تنویر عامه مهم دانست، گفت که تجارب مصر در عرصه قانون بخصوص قوانین جزایی و مدنی برای ما مهم است.

رئیس جمهور کشور بر وحدت امت مسلمه تاکید کرد و حلول عید سعید فطر را به استادان مذکور تبریک و تهنیت گفت.

در اخیر این دیدار دوکتور مصطفی عبدالجلیل، لوح تقدیر را به رئیس جمهور غنی اهدا کرد و برای وی آرزوی موفقیت نمود.