رئیس جمهور غنی در دیدار با رئیس ولسی جرگه بر هماهنگی میان قوۀ ثلاثه، تاکید کرد

رئیس جمهور غنی در دیدار با رئیس ولسی جرگه بر هماهنگی میان قوۀ ثلاثه، تاکید کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه شورای ملی دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی یکبار دیگر انتخاب میررحمان رحمانی را بحیث رئیس ولسی جرگه تبریک گفت و افزود که بعضی اوقات مسایل قابل بحث در میان سه قوه پیدا می شود، اما جای خرسندی است که شما در مطابقت به طرزالعمل ها و اصول وظایف داخلی، مشکل خود را حل کردید.

رئیس جمهور کشور خاطرنشان کرد که هنگام انتخاب رئیس و هیات اداری ولسی جرگه از تمام ارگان های ذیربط به شمول ستره محکمه تقاضا نمودم تا بی طرفی شان را حفظ نمایند.

رئیس جمهور غنی با توجه به روند قانون گذاری در کشور، گفت که خواهش من به عنوان رئیس جمهور و رئیس قوۀ ثلاثه این است که در مسایل قانون گذاری و نظارت از اعمال حکومت، کارهای خویش را در هماهنگی و تفاهم انجام دهید.

در مقابل میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه ضمن تشکر از رئیس جمهور، گفت که شما به عنوان رئیس قوای ثلاثۀ کشور اصل تفکیک قوا را احترام گذاشتید و در روند انتخاب ریاست ولسی جرگه، از تدبیر کار گرفتید.

رئیس ولسی جرگه وعده سپرد که با توجه به اصل موثریت و هماهنگی میان قوۀ ثلاثه کشور، امور مجلس را در روشنایی قانون اساسی در فضای صمیمی و روحیه همکاری با حکومت به پیش خواهیم برد.

وی همچنان افزود که در تفاهم و همکاری با دو قوۀ دیگر در مسیر تقویت نظام، گام های عملی و موثر برخواهیم داشت.#