جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی برگزار گردید

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

ابتدا، رئیس جمهور کشور حملات مذبوحانه و بیرحمانه دشمن را در ولایات کابل و غزنی که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد از هموطنان بیگناه به‌ویژه اطفال گردید، به شدیدترین الفاظ تقبیح نمود و گفت که حمله بالای اطفال نشانۀ دین و افغانیت نبوده، این عملکرد سبب امتیازگیری در پروسه صلح نخواهد شد و نیز مورد اعتبار و عزت مردم قرار نمی‌گیرد.

همچنان رئیس جمهور غنی از خدمات عبدالسلام رحیمی منحیث رئیس پیشین دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ابراز قدردانی نموده، اشتراک داکتر فیض الله کاکر رئیس دفتر مقام عالی، فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عبدالتواب بالاکرزی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور فرهنگی و محمد هارون چخانسوری معاون حکومتداری و برنامه های ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری را به جلسه کابینه خیرمقدم گفته و از خداوند لایزال توفیقات مزید را در امور محوله به آنان استدعا نمود.

طبق اجندا، وزیر عدلیه طرح مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی، طرح مقررۀ صحت روانی، طرح مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله و طرح مقررۀ تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده‌ای را که هرکدام آن در جهت ایجاد تسهیلات خدمت رسانی به مردم و انکشاف بخش های مربوط دارای اهمیت خاص می‌باشد، به جلسه ارایه نمود که جلسه کابینه طرح های متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده و وزارت عدلیه را مؤظف نمود تا طرح های یاد شده را با درنظرداشت نظریات اصلاحی اعضای کابینه، تصحیح و نهایی سازد.

متعاقباً، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، طرح طرزالعمل اخذ امتحان کانکور پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را به جلسه ارایه نمود.

جلسه کابینه، طرزالعمل متذکره را در پرنسیب مورد تصویب قرار داد و وزارت تحصیلات عالی را موظف نمود تا در  این طرزالعمل طبق تذکرات جلسه تصحیح را وارد نموده، به همکاری وزارت مالیه، پلان آگاهی دهی آن را ترتیب و به منصه اجرا قرار دهد.

سپس، معین پالیسی وزارت مالیه تقاضای آن وزارت را مبنی بر تطبیق ارائه اظهارنامه های مالیاتی به شکل آنلاین به جلسه مطرح کرد و علاوه نمود که تحقق و اجرایی شدن ارایه اظهارنامه ها به‌شکل آنلاین تسهیلات بیشتر به مالیه‌دهندگان مهیا گردیده است. طرح متذکره از سوی جلسۀ کابینه مورد تصویب قرار گرفت.

متعاقباً، سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی، تقاضای اجارۀ موازی ۷ جریب زمین دولتی واقع ولسوالی بگرامی ولایت کابل را به موسسۀ غیر انتفاعی ابتکار اطفال توانا (ECI) غرض اعمار دارالایتام، به جلسه ارایه نمود.

جلسه کابینه تقاضای آن وزارت را در پرنسیب مورد تصویب قرار داده، وزارت های شهر سازی و اراضی، کار و امور اجتماعی و دفتر وزیر دولت در امور شهدا و معلولین را موظف نمود تا موافقتنامه سه جانبه پیرامون مدیریت، نظارت و چگونگی ارایه کیفیت خدمات را با درنظرداشت تعهدات و شرایط مشخص برای تحقق هدف تعیین شده به‌صورت واضح ترتیب و عقد نمایند. همچنان  جلسه کابینه وزارت امور شهر سازی و اراضی را موظف نمود تا موازی ۷ جریب زمین بدیل را برای هدف که قبلاً تعیین شده، تدارک و انتقال دهد.#