رئیس‌جمهور غنی با شماری از هندو باوران و سیکها دیدار کرد

رئیس‌جمهور غنی با شماری از هندو باوران و سیکها دیدار کرد

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان با شماری از هندوباوران و سیکهـ ها در ارگ دیدار نمود.

ابتدا، سرپال‌سینگ خالصه و اندرسینگ به نماینده گی از دیگران، صحبت‌کرده، عید سعید قربان را به رئیس‌جمهور تبریک گفتند و از توجه و حمایت‌های وی از هندوباوران، تشکر کردند.

رئیس‌جمهرور پس از استماع سخنان آنان، عید را برای شان تبریک گفت و یکبار دیگر به‌خاطر رویداد تروریستی ننگرهار که شماری از هندوباوران در آن، جان‌های شان را از دست داده بودند، ابراز تسلیت و غمشریکی کرد.

وی تصریح‌کرد که حکومت افغانستان همواره به هندوباوران توجه داشته و از آن‌ها حمایت خواهد کرد.