رئیس جمهور غنی مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را به رئیس پیشین بانک جهانی در افغانستان، تفویض نمود

رئیس جمهور غنی مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را به رئیس پیشین بانک جهانی در افغانستان، تفویض نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز به منظور قدردانی از تلاش های شوبهم چوهدری رئیس پیشین بانک جهانی در افغانستان، مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را طی مراسمی به وی تفویض کرد.

در این مراسم ابتدا فرمان رئیس جمهور کشور در این رابطه توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور، قرائت گردید.

رئیس جمهور غنی پس از تفویض مدال مذکور، از اخلاص‌مندی و موثریت تلاش های آقای شوبهم چوهدری در عرصه تمویل پروژه های مهم انکشافی در افغانستان، تشکر کرد و برای وی در وظایف آینده، آرزوی موفقیت نمود.

در مقابل، آقای شوبهم چوهدری ضمن اینکه از دریافت مدال و ماموریت خویش در افغانستان ابراز خرسندی کرد، برای رئیس جمهور غنی در تمام عرصه ها به ویژه تلاش هایش در راستای رشد اقتصادی و زیربنایی افغانستان، آرزوی موفقیت نمود.