مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روح آیت الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی در ارگ برگزار گردید

مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روح آیت الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی در ارگ برگزار گردید

 مراسم فاتحه خوانی و اتحاف دعا به روان مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی با حضورداشت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستانقبل از ظهر امروز در مسجد جامع قصر دلگشای ارگ ریاست جمهوری، برگزار گردید.

در این مراسم برعلاوۀ رئیس جمهور کشور، استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه، فضل الهادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه شماری از اعضای کابینه، وکلای پارلمان، مقامات دولتی، رئیس و تعدادی از اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان و شورای علمای اهل تشیع و پیروان مرحوم آیت الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی، نیز حضور داشتند.

رئیس جمهور غنی و سایر اشتراک کنندگان مراسم فاتحه خوانی، ضمن اتحاف دعا به روح آیت الله العظمی شیخ محمد آصف محسنی، برای موصوف بهشت برین از درگاه ایزد منان استدعا نمودند.#