منظوری ۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

منظوری ۱۰ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی در کمیسیون تدارکات ملی

جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی به ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در قصر چهارچنار ارگ دایر شد. در این نشست ۱۲ مورد تدارکاتی به بررسی گرفته شد که در نتیجه ۱۰ مورد آن به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور گردید.

درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ اعمار سرک ولسوالی دشت قلعه الی خواجه بهاوالدین و مسیر بندر آی‌خانم (ماورای کوکچه) به طول ۲۲.۷ کیلومتر اسفالت مربوط وزارت ترانسپورت و درخواست منظوری اعطای قرارداد تهیه باندویت انترنت برای پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی از طریق فایبرنوری مربوط وزارت تحصیلات عالی از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور شد.

از سوی هم درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ تهیه و تدارک البسۀ بهاری و زمستانی برای کارمندان فنی، صفاکاران، راننده‌گان و محافظان امنیتی د افغانستان برشنا شرکت که اغلب کارکنان آن را زنان تشکیل می‌دهند، از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید. رئیس‌جمهور غنی این اقدام د افغانستان برشنا شرکت را ستود و آن‌را یک گام نیک دانسته، تاکید ورزید که حکومت متعهد به حمایت از تولیدات داخلی می‌باشد.

درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ مطبعه صکوک شامل بخش‌های ساختمانی، برق، آبرسانی، کانالیزاسیون و تهویه مربوط ادارۀ عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری، از سوی کمیسیون تدارکات ملی در پرنسیب منظورگردید. اما درخواست منظوری اعطای قرارداد پروژۀ بازسازی و نوسازی تعمیر آرشیف دیپلوماتیک مربوط وزارت امور خارجه از سوی این کمیسیون رد شد و تصمیم اتخاذ گردید که پروسۀ تدارکات این پروژه به شکل داوطلبی مقید، دوباره آغاز شود.

در همین‌حال درخواست منظوری اعطای قرارداد انتقالات هوایی رفت و برگشت (تعداد ۳۰۳۵۰) تَن زایرین حج از افغانستان به کشور شاهی عربستان سعودی بابت سال مالی ۱۳۹۸ از سوی کمیسیون اعاده گردید. پیشنهاد وزارت معادن و پترولیم پیرامون درخواست فسخ پروسۀ داوطلبی معدن مس و طلای زرکشان ولایت غزنی و درخواست تعدیل قرارداد سروی مقدماتی ذخایر لیتیم افغانستان نیز از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید.

به همین‌ترتیب، درخواست منظوری تعدیل قرارداد (تمدید میعاد بدون افزایش قیمت) پروژۀ اعمار و ساختمان سرک حلقوی مهترلام بابای ولایت لغمان به طول ۴.۸ کیلومتر مربوط وزارت ترانسپورت منظورشد و درخواست بودجۀ اضافی از وزارت مالیه از سوی کمیسیون تدارکات ملی رد گردید. ادارۀ تدارکات ملی درخواست منظوری طرزالعمل مذاکرات الحاق افغانستان به توافقنامه تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی را به جلسه ارایه نمود که از سوی کمیسیون منظور شد.#