رئیس جمهور غنی با بزرگان و متنفذین ولسوالی شغنان دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با بزرگان و متنفذین ولسوالی شغنان دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با شماری از بزرگان و متنفذین ولسوالی شغنان ولایت بدخشان در ارگ ریاست جمهوری، دیدار کرد. در این دیدار که بانوی اول کشور نیز حضور داشت، ابتدا محمد نذیر نیرومند به نمایندگی از دیگران صحبت نموده و ضمن حمایت از برنامه ها و تلاش های حکومت در زمینۀ صلح، خواستار توجه به تامین امنیت، بهبود وضعیت معارف و توجه به میدان هوایی شغنان، ارتقای کلنیک به شفاخانه و ایجاد بند روی جهیل شغنان گردید.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های موصوف، گفت که بانوی اول و من ۴۲ سال قبل به شغنان سفر کرده بودیم و هنوز هم خاطرۀ مهمان نوازی و محبت شما را به یاد داریم. رئیس جمهور خاطرنشان کرد که بدخشان به ویژه ولسوالی شغنان از ظرفیت و منابع طبیعی بالای برخوردار بوده و قرار است فایبر نوری از این مسیر انتقال پیدا کند و بالای بندها نیز کار صورت می گیرد.

رئیس جمهور غنی به ادارۀ مستقل ارگان های محل هدایت داد که مجموع مشکلات مردم ولسوالی شغنان را در یک بسته ترتیب نموده، به ریاست جمهوری ارائه کند تا در حل آن اقدام صورت گیرد. وی از مردم شغنان خواست که یک خانم را معرفی کنند تا بحیث عضو مجلس سنا انتصاب گردد.#